Lời bài hát Sleeping with my friend – Gayle | Sleeping with my friend Lyrics

Bài hát Sleeping with my friend của Gayle ra mắt vào 20/04/2022. Gayle chia sẻ “Tôi đã viết bài hát này với Maya và Brandon Shoop trên Zoom khi tôi đang ở trong giai đoạn thực sự cô đơn, buồn chán và tê liệt trong cuộc đời. Khoảng thời gian với những cảm xúc hỗn độn về mọi mặt trong cuộc sống, những suy nghĩ cho rằng mình đã từng sai lầm đối với những quyết định đã đưa ra trong quá khứ, họ đã an ủi và giúp đỡ tôi vượt qua. “Sleeping With My Friends” đang ghi lại khoảnh khắc thời gian đó cho tôi. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Sleeping with my friend

2. Lời bài hát Sleeping with my friend

Your career is nuts
“Yeah, you know that ABCD, uh, EF song?”
It’s fucking terrible

Gotta separate my sexual attraction
From my loneliness, yeah it’s a chain reaction
I, I, I know
I, I, should go
To a therapist ’cause it keeps happening
Used to be funny but now I stopped laughing
I, I, I know
That I, I, should stop my

Million mistakes in a pretty little bow
Say I’m tired, spend the night
We know where it’s gonna go
Say we’ll take it slow

I really need to stop sleeping with my friends
Throw many sings, anything in my head
We mess around for a weekend
Then never see them again
I really need to stop sleeping with my friends
Always leaves me having to pretend
Didn’t mess around for a weekend
Then never see them again

Always ain’t enough, feeling like I’m a trophy
On the top shelf with nobody left to hold me
I, I, I know
That I, I, should stop my

Million mistakes in a pretty little bow
Say I’m tired, spend the night
We know where it’s gonna go
Say we’ll take it slow, yeah

I really need to stop sleeping with my friends
Throw many sings, anything in my head
We mess around for a weekend
Then never see them again
I really need to stop sleeping with my friends
Always leaves me having to pretend
Didn’t mess around for a weekend
Then never see them again

Friends, ends
Friends, ends, yeah
Friends, ends
(Really need to stop sleeping with my friends)
Friends, ends
(Mess around for a weekend
Then never see them again)
Friends, ends
(Really need to stop sleeping with my friends)
Friends, ends
(Mess around for a weekend
Then never see them again)

[Intro]F#
“Your career?”
F# F# F#
“Yeah, you know that a, b, c, d, uh, e, f song?” “It’s fuckin’ terrible”

[Verse 1]F# F#
Got to separate my sexual attraction
F# F#
From my loneliness, yeah, it’s a chain reaction
B B B B
I, I, I know, I, I should go
F# F#
To a therapist ’cause it keeps happenin’
F# F#
Used to be funny, but now I stopped laughing
B B B B
I, I, I, know that I, I, should stop my

[Pre-Chorus]D#m D#m
Million mistakes in a pretty little bow
D#m
Say I’m tired, spend the night
D#m B
We know where it’s gonna go
B B
Say we’ll take it slow

[Chorus]F# F# F#
I really need to stop sleepin’ with my friends
F# B
Romanticize everything in my head
B D#m B F#
We mess around for a weekend and never see them again
F# F#
I really need to stop sleeping with my friends
F# B
Always leaves me havin’ to pretend
B D#m B F#
Then I mess around for a weekend and never see them again

[Verse 2]N.C.
Always endin’ up feeling like I’m a trophy
F# F#
On the top shelf with nobody left to hold me
B B B B
I, I, I know, that I, I should stop my

[Pre-Chorus]D#m D#m
Million mistakes in a pretty little bow
D#m
Say I’m tired, spend the night
D#m B
We know where it’s gonna go
B B
Say we’ll take it slow, yeah

[Chorus]F# F#
I really need to stop sleepin’ with my friends
B
Romanticize everything in my head
D#m B F#
We mess around for a weekend and never see them again
F#
I really need to stop sleeping with my friends
B
Always leaves me havin’ to pretend
D#m B F#
Then I mess around for a weekend and never see them again

[Outro]F#
Frie-e-e-ends
F#
E-e-e-ends
B B
Frie-e-e-ends-ends, yeah
F#
Frie-e-e-ends
F# B
E-e-e-ends (I really need to stop sleeping with my friends)
B
Frie-e-e-ends-ends, yeah (I mess around for a weekend and never see them again)
F#
Frie-e-e-ends
F# B
E-e-e-ends (Really need to stop sleeping with my friends)
D#m B N.C.
Frie-e-e-ends-ends, yeah (We mess around for a weekend and never see them again)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *