Lời bài hát Freaks and geeks – Oliver Tree | Freaks and geeks Lyrics

Bài hát Freaks and geeks của Oliver Tree ra mắt vào 04/02/2022. “Freaks & Geeks” của Oliver Tree dường như là một bài hát tự động viên và giúp đỡ bản thân, mặc dù có phần nào cách tiếp cận độc đáo để truyền tải thông điệp đó, đối mặt và lựa chọn quyết định khi gặp những khó khăn khác nhau, nhắc nhở bản thân về tiềm năng nằm bên trong con người bạn. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Freaks and geeks

2. Lời bài hát Freaks and geeks

I’m a weirdo, I’m a freak, no matter who I try to be
I changed my life, I changed my ways, I always wanted better days
I tried my best, I’ve been the worst, for all I lost and what it’s worth
I always gave and then gave up, I found myself shit out of luck

I’ve done some sinning, but I’m a savior
They gonna love ya, until they hate ya
I’m done with sinning but I’m still not right
They’re gonna eat you up inside

Don’t stop
Whether you like it or not
Whether you like it or not

I’m a slacker, I’m a geek, no matter who I try to be
I changed my look, I changed my mind, but I was flawed by my design
And I tried my best, I’ve been the worst, for all I lost and what it’s worth
I always gave and then gave up, I found myself shit out of luck

I’ve done some sinning, but I’m a savior
They gonna love ya, until they hate ya
I’m done with sinning but I’m still not right
They’re gonna eat you up inside

Don’t stop
Whether you like it or not

I’m a screw up, but I do it
For all the freaks and the geeks and for the ones who don’t speak
I’m a dumbass but people love that
And they hate me as much as they show me the love

I’m a screw up, but I do it
For all the freaks and the geeks and for the ones who don’t speak
I’m a dumbass but people love that
And they hate me as much as they show me the love

[Verse 1]G D
I’m a weirdo, I’m a freak
Em
No matter who I try to be
G D
I change my life, I change my ways
Em
I always wanted better days
G D
I try my best, I’ve been the worst
Em
For all I lost and what it’s worth
G
I always gave and then gave up
D Em*
I found myself shit out of luck

[Chorus]G D
I’ve done some sinning
C
But I’m a savior
G D
They gonna love ya
C
Until they hate ya
G D C
I’m done with sinning but I’m still not right
G D C
They’re gonna eat you up inside
Am
Don’t stop
C*
Whether you like it or not
G
Whether you like it or not

[Verse 2]G
I’m a slacker, I’m a geek
D Em
No matter who I try to be
G
I change my look, I change my mind
D Em
But I was flawed by my design
G D
And I tried my best, I’ve been the worst
Em
For all I lost and what it’s worth
G
I always gave and then gave up
D Em*
I found myself shit out of luck

[Chorus]G D
I’ve done some sinning
C
But I’m a savior
G D
They gonna love ya
C
Until they hate ya
G D C
I’m done with sinning but I’m still not right
G D C
They’re gonna eat you up inside
Am
Don’t stop
C*
Whether you like it or not

[Verse 3]G D C
I’m a screw up, but I do it
G
For all the freaks and the geeks
D C
And for the ones who don’t speak
G D C
I’m a dumbass, but people love that
G
And they hate me as much
D C
As they show me the love
G D C
I’m a screw up, but I do it
G
For all the freaks and the geeks
D C
And for the ones who don’t speak
G D C
I’m a dumbass, but people love that
G
And they hate me as much
D C
As they show me the love

[Outro]G
Would you change
D C
My wood plate, my wood plate

Is a plate
G
Would you change
D C
My wood plate, my wood plate

Is a plate
G
Would you change
D C
My wood plate, my wood plate

Is a plate
G
Would you change
D C
My wood plate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *