Lời bài hát Lean on me – Calvin Harris | Lean on me Lyrics

Rate this post

Bài hát Lean on me của Calvin Harris ra mắt vào 05/08/2022. “Lean on me” là cảm xúc của chàng trai khi nhìn lại một chuyện tình độc hại đã qua khi trong mối quan hệ đó anh không cảm thấy tình cảm chân thành, tất cả chỉ là vì vật chất đồng tiền mà thôi. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Lean on me – Calvin Harris | Lean on me Lyrics

1. MV Lean on me

2. Lời bài hát Lean on me

I mean, wassup?
Yeah, okay
Some things in mind, it’s not obvious (Ooh, uh)
Faces on pocket like a artist (Ooh)

Waitin’ and payin’ no bills
Nobody asks how you feel
Don’t do what you do with me for him (Nobody)
Lean on me but keep it chill
Gotta get to the check, it’s my calling (Yeah)
Smashin’ you is hard without falling
GLE coupe looks like a dolphin (Yeah)
Dash in from the bank, money followin’

Bling, bling, yeah, summertime, summer’s over
Fling thing got me thinkin’ that I’m shallow (Shallow)
I’m fucked up but feel good sober (Woah)
Got rich, still actin’ like it don’t matter (Don’t matter)
Spice Girl shit, treat you like you don’t matter (Don’t matter)
Ten hours on the plane but I can’t land there (Can’t land there)
Green stone on my pinkie like Green Lantern (Green Lantern)
Cash make a lil’ sad boy a lil’ sadder (Sadder)
Nothin’ make me switch up my patterns (My patterns)
Bad girl, she smell like chrysanthemum (Cassandra)
Came up, had to up my standards (My standards)
Money counter beep, yeah, that’s the anthem (The anthem)
If you wanna do bumps, go to the bathroom
I would let you ride in the whip if I had some room
Only way to give up my one heart is if I had two (Had two, yeah)
Hit it like I’m makin’ love, felt like I had to

Waitin’ and payin’ no bills
Nobody asks how you feel
Don’t do what you do with me for him (Nobody)
Lean on me but keep it chill
Gotta get to the check, it’s my calling (Yeah)
Smashin’ you is hard without falling
GLE coupe looks like a dolphin (Yeah)
Dash in from the bank, money followin’

Maybe there’ll come a day where we can all win (Yeah)
Diamonds on my bitch ’cause she flawless

Falling, falling
Falling, falling, oh
Falling, oh, falling, oh
Falling, falling, yeah, oh
Falling, yeah, falling, oh
Falling, falling, yeah

Waitin’ and payin’ no bills
Nobody asks how you feel
Don’t do what you do with me for him (Nobody)
Lean on me but keep it chill
Gotta get to the check, it’s my calling (Yeah)
Smashin’ you is hard without falling
GLE coupe looks like a dolphin (Yeah)
Dash in from the bank, money followin’

Oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh, oh-oh, oh-oh

3. Lean on me – Piano cover

4. Hợp âm Lean on me

[Intro]
F#m7
Em7
I mean, wassup?
Dmaj7
Yeah, okay
F#m7 Em7
Something’s on your mind, isn’t it obvious (Ooh, uh)
Dmaj7
Faces look upon you like a audience (Ooh)

[Chorus]
F#m7 Em7
Waitin’, ain’t no payin’ no bills
Dmaj7
Nobody asked how you feel
Dmaj7
Don’t do what you do with me with them (Nobody)
F#m7
Lean on me but keep it chill
Em7
Gotta get to the check, it’s my calling (Yeah)
Smashin’ you is hard without falling
Dmaj7
GLE coupe looks like a dolphin (Yeah)
Dmaj7
Dashin’ from the bank, money followin’

[Verse]
E
Bling, bling, yeah, summertime, summer’s over
F#m7 Dmaj7
Fling thing got me thinkin’ that I’m shallow (Shallow)
I’m fucked up but feel good sober (Woah)
Dmaj7 E
Got rich, still actin’ like it don’t matter (Don’t matter)
F#m7
Spice Girl shit, treat you like you don’t matter (Don’t matter)
Dmaj7
Ten hours on the plane but I can’t land there (Can’t land there)
Dmaj7
Green stone on my pinky like Green Lantern (Green Lantern)
E
Cash makе a lil’ sad boy a lil’ sadder (Sadder)
F#m7
Nothin’ make me switch up my patterns (My patterns)
Dmaj7
Bad girl, she smell like chrysanthemum (Cassandra)
Dmaj7
Came up, had to up my standards (My standards)
E
Money counter beep, yeah, that’s the anthem (The anthem)

If you wanna do bumps, go to the bathroom
F#m7 Dmaj7
I would let you ride in the whip if I had some room
Dmaj7
Only way to give up my one heart is if I had two (Had two, yeah)
Hit it like I’m makin’ love, felt like I had to

[Chorus]
F#m7 Em7
Waitin’, ain’t no payin’ no bills
Dmaj7
Nobody asked how you feel
Dmaj7
Don’t do what you do with me with them (Nobody)
F#m7
Lean on me but keep it chill
Em7
Gotta get to the check, it’s my calling (Yeah)
Smashin’ you is hard without falling
Dmaj7
GLE coupe looks like a dolphin (Yeah)
Dmaj7
Dashin’ from the bank, money followin’

[Post-Chorus]
F#m7
Maybe there’ll come a day when we can all win (Yeah)
Em7 Dmaj7
Diamonds on my bitch ’cause she flawless

[Break]
E F#m7 Dmaj7
E F#m7
Falling, falling
Dmaj7
Falling, falling, oh
E F#m7
Falling, oh, falling, oh
Dmaj7
Falling, falling, yeah, oh
E F#m7
Falling, yeah, falling, oh
Dmaj7
Falling, falling, yeah

[Chorus]
F#m7 Em7
Waitin’, ain’t no payin’ no bills
Dmaj7
Nobody asked how you feel
Dmaj7
Don’t do what you do with me with them (Nobody)
F#m7
Lean on me but keep it chill
Em7
Gotta get to the check, it’s my calling (Yeah)
Smashin’ you is hard without falling
Dmaj7
GLE coupe looks like a dolphin (Yeah)
Dmaj7
Dashin’ from the bank, money followin’

[Outro]
F#m7 Em7 Dmaj7
Oh-oh, oh-oh, oh-oh
F#m7 Em7 Dmaj7
Oh-oh, oh-oh, oh-oh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *