Lời bài hát Mascara – XG | Mascara Lyrics

Rate this post

Bài hát Mascara của XG ra mắt vào 29/06/2022. Bài hát mới MASCARA là một XG mới, mạnh mẽ và đầy đam mê! MASCARA có ý nghĩa mạnh mẽ là “tôn trọng cá nhân và ý kiến của mỗi người, đồng thời tiến lên phía trước với tinh thần cởi mở.” Chúng tôi hy vọng sẽ gửi thông điệp này đến người hâm mộ thông qua màn trình diễn MASCARA mạnh mẽ của chúng tôi! Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Mascara – XG | Mascara Lyrics

1. MV Mascara

2. Lời bài hát Mascara

Ha!
XG
Ladies you ready?

Hey, hi, how you do?
Gonna tell em baby how we do
XG cute and nice
But we don’t ever let you mess up twice
If he ever hit you with the lies (Yeah)
Better never hit him with the likes (Oh no)
Yeah if he ever ever made you cry
Made you cry, I got advice

Baby girl don’t you ever be wasting your good energy (Ha~)
He ain’t even worth it
No he don’t deserve it
What goes around comes back around
And when it do better fix your crown so
When he comes knocking
What you gonna do? (Ooh)

Are you gonna let him pay? (No)
Are you gonna let him stay? (No)
Tell him no no not today (Yup)
Boy you gonna get it get it!
Are you gonna let him pay? (No)
Are you gonna let him stay? (No)
Ladies what we gonna say?

I’ll never let another boy ruin my mascara

This my party I can cry when I want to
Cry when I want to
Don’t mess with my mascara (UGH)
This my party I can cry when I want to
Cry when I want to
Don’t mess with my mascara

Ooh yeah mascara gang
Young wild don’t play your games
Dump you like a suplex
Skrrt on the coupé
I’ma be like chop chop chop gotta jet
Go girl shimmy like I wanna
Go girl you know you a stunner
Go girl show em how to come up
Cry over what? who you? Sayonara (Git)

Baby girl don’t you ever be wasting your good energy (Ha)
He ain’t even worth it
No he don’t deserve it
What goes around comes back around
And when it do better fix your crown so
When he comes knocking
What you gonna do? (Ooh)

Are you gonna let him pay? (No)
Are you gonna let him stay? (No)
Tell him no no not today (Yup)
Boy you gonna get it get it!
Are you gonna let him pay? (No)
Are you gonna let him stay? (No)
Ladies what we gonna say?

I’ll never let another boy ruin my mascara

This my party I can cry when I want to
Cry when I want to
Don’t mess with my mascara (UGH)
This my party I can cry when I want to
Cry when I want to
Don’t mess with my mascara (UGH)

And when I find me another baby
Who treats this lady good mmhmm (When I, when I do)
You’re gonna cry me a river baby
But I won’t waste another single minute on you

Are you gonna let him pay? (No)
Are you gonna let him stay? (No)
Tell him no no not today (Yup)
Boy you gonna get it get it!
Are you gonna let him pay? (No)
Are you gonna let him stay? (No)
Ladies what we gonna say?
I’ll never let another boy ruin my mascara

This my party I can cry when I want to
Cry when I want to
Don’t mess with my mascara (UGH)
This my party I can cry when I want to
Cry when I want to
Don’t mess with my mascara (UGH)

3. Mascara – Lyrics

4. Hợp âm Mascara

[Em]Hey, hi, how you do? Gonna tell em baby how we do
[Em]XG cute and nice But we don’t ever let you mess up twice
[Em]If he ever hit you with the lies (yeah) Better never hit him with the likes (oh no)
Yeah [Em]if he ever ever made you cry Made you cry, I got advice

[C]Baby girl don’t you ever be wasting [Em]your good ener[D]gy (ha~)
[Am]He ain’t even worth it [B7]No he don’t deserve it
[C]What goes around comes back around And when it [Em]do better fix your [D]crown so
[Am]When he comes knocking [B7]What you gonna do? (ooh)

[Em]Are you gonna let him pay? (no) Are you gonna let him stay? (no)
[Em]Tell him no no not today (yup) Boy you gonna get it get it!
[Em]Are you gonna let him pay? (no) Are you gonna let him stay? (no)
[Em]Ladies what we gonna say? I’ll never let another boy ruin my mascara

[Em]This my party I can cry when I want to cry when I want to
Don’t mess with my mascara (UGH)
[Em]This my party I can cry when I want to cry when I want to
[Em]Don’t mess with my mascara

[Em]Ooh yeah mascara gang Young wild don’t play your games
Dump u like a [Em]suplex Skrrt on the coupé I’ma be like chop chop chop gotta jet
Go [Em]girl shimmy like I wanna Go girl u know u a stunner
Go [Em]girl show em how to come up Cry over what? who you? Sayonara (Git)

[C]Baby girl don’t you ever be wasting [Em]your good ener[D]gy (ha~)
[Am]He ain’t even worth it [B7]No he don’t deserve it
[C]What goes around comes back around And when it [Em]do better fix your [D]crown so
[Am]When he comes knocking [B7]What you gonna do? (ooh)

[Em]Are you gonna let him pay? (no) Are you gonna let him stay? (no)
[Em]Tell him no no not today (yup) Boy you gonna get it get it!
[Em]Are you gonna let him pay? (no) Are you gonna let him stay? (no)
[Em]Ladies what we gonna say? I’ll never let another boy ruin my mascara

[Em]This my party I can cry when I want to cry when I want to
Don’t mess with my mascara (UGH)
[Em]This my party I can cry when I want to cry when I want to
[Em]Don’t mess with my mascara

[Em]And when I find me a[G]nother baby who [C]treats this lady [Am]good mmhmm
(when I, when I do) [Em]You’re gonna cry me a [G]river baby
But [C]I won’t waste another single [Am]minute on you [B7]

[Em]Are you gonna let him pay? (no) Are you gonna let him stay? (no)
[Em]Tell him no no not today (yup) Boy you gonna get it get it!
[Em]Are you gonna let him pay? (no) Are you gonna let him stay? (no)
[Em]Ladies what we gonna say? I’ll never let another boy ruin my mascara

[Em]This my party I can cry when I want to cry when I want to
Don’t mess with my mascara (UGH)
[Em]This my party I can cry when I want to cry when I want to
[Em]Don’t mess with my mascara

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *