Lời bài hát Summer renaissance – Beyoncé | Summer renaissance Lyrics

Rate this post

Bài hát Summer renaissance của Beyoncé ra mắt vào 29/07/2022. Renaissance là sự tôn vinh nền văn hóa kỳ lạ Beyoncé đã dành tặng album mới nhất của mình cho người chú Johnny, người mà cô ấy gọi là “mẹ đỡ đầu và là người đầu tiên cho tôi tiếp xúc với âm nhạc và văn hóa làm nguồn cảm hứng cho album này” Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát Summer renaissance – Beyoncé | Summer renaissance Lyrics

1. MV Summer renaissance

2. Lời bài hát Summer renaissance

I wanna house you and make you take my name
I’m gonna spouse you and make you tat your ring
I’m gonna take you all the way
Baby, can I take you all the way?

You sexy motherfucker, boy, you growin’ on me
I just wanna thug you, the category is Bey
You gangster motherfucker, boy, you growin’ on me
I just wanna touch you, I can feel it through those jeans

Ah-ah-ah-oh (Ooh)
Boy, you never have a chance
If you make my body talk, I’ma leave you in a trance
Got you walking with a limp, bet this body make you dance
Dance, dance, dance

Ooh, it’s so good, it’s so good
It’s so good, it’s so good, it’s so good
Ooh, it’s so good, it’s so good
It’s so good, it’s so good, it’s so good
(Ooh, it’s so good, it’s so good)
(It’s so good, it’s so good, it’s so good)

I wanna crush you, I won’t overanalyze
I’m gonna trust you even though we met tonight
But I’m gonna take you all the way
Baby, can I take you all the way?

You sexy motherfucker, boy, you growin’ on me
I just wanna thug you, the category is Bey (You growin’ on me)
You gangster motherfucker, boy, you growin’ on me (You, you, you growin’ on me)
Black silicone and rubbers, I can feel it through those jeans (Growin’ on me, I)

I’m feeling way too loose to be tied down
Can you see my brain open wide now?
Come and get what I came for, hella night now
Know you love when I roleplay, who am I now?
I’m a doc, I’m a nurse, I’m a teacher
Dominate is the best way to beat ya
Sorry ’bout yesterday, now the sweet stuff
You a sweetie pie, come let me eat ya
(Fuck it up)

(Ooh)
Boy, you never have a chance
If you make my body talk, I’ma leave you in a trance
Got you walking with a limp, bet this body make you dance
Dance, dance, dance

Ooh, it’s so good, it’s so good
It’s so good, it’s so good, it’s so good
Ooh, it’s so good, it’s so good
It’s so good, it’s so good, it’s so good

Applause, a round of applause
Applause, a round of applause
Say I want, want, want, what I want, want, want
(I want, want, want what I want, want, want)
I want, want, want what I want, want, want
(I want, want, want what I want, want, want)
I want your touch, I want your feeling
(I want your touch, I want your feeling)
I want your love, I want your spirit
(I want your love, I want your spirit)
The more I want, the more I need it
(The more I want, the more I need it)
Need it
(Need it)
Versace, Bottega, Prada, Balenciaga
Vuitton, Dior, Givenchy, collect your points, Beyoncé
So elegant and raunchy, this haute couture I’m flaunting
This Telfar bag imported, Birkins, them shits in storage
I’m in my bag

Ah-ooh
Ah-ooh
Ah-ooh

3. Summer renaissance – Lyrics

4. Hợp âm Summer renaissance

I wanna [Am]house you and make you take my name
I’m gonna [Am]spouse you and make you tat your ring
I’m gonna [Em]take you all the way
Baby, can I [G]take you all the way?

You sexy mother[Am]fucker, boy, you growin’ on me
I just wanna [Am]thug you, the category is Bey
You gangster mother[Em]fucker, boy, you growin’ on me
I just wanna [G]touch you, I can feel it through those jeans

Ah-ah-ah-oh ([Em]Ooh) Boy, you never have a chance[G]If you make my body talk, I’ma leave you in a [Am]trance
Got you walking with a limp, bet this body make you [E7]dance Dance, dance, dance[E7]Ooh, it’s so good, it’s so good It’s so good, it’s so good, it’s so [Am]good
Ooh, it’s so good, it’s so good It’s so good, it’s so good, it’s so [Am]good

I wanna [Am]crush you, I won’t overanalyze
I’m gonna [Am]trust you even though we met tonight
But I’m gonna [Em]take you all the way
Baby, can I [G]take you all the way?

You sexy mother[Am]fucker, boy, you growin’ on me
I just wanna [Am]thug you, the category is Bey (You growin’ on me)
You gangster mother[Em]fucker, boy, you growin’ on me (You, you, you growin’ on me)
Black silicone and [G]rubbers, I can feel it through those jeans (Growin’ on me, I)

[Am]I’m feeling way too loose to be tied down[Am]Can you see my brain open wide now?[Em]Come and get what I came for, hella night now[G]Know you love when I roleplay, who am I now?[Am]I’m a doc, I’m a nurse, I’m a teacher[Am]Dominate is the best way to beat ya[Em]Sorry ’bout yesterday, now the sweet stuff[G]You a sweetie pie, come let me eat ya (Fuck it up)

Ah-ah-ah-oh ([Em]Ooh) Boy, you never have a chance[G]If you make my body talk, I’ma leave you in a [Am]trance
Got you walking with a limp, bet this body make you [E7]dance Dance, dance, dance[E7]Ooh, it’s so good, it’s so good It’s so good, it’s so good, it’s so [Am]good
Ooh, it’s so good, it’s so good It’s so good, it’s so good, it’s so [Am]good

App[Am]lause, a round of applause Applause, a round of applause
Say I [Am]want, want, want, what I want,
want, want (I want, want, want what I want, want, want)
I want, [Am]want, want what I want, want, want (I want, want, want what I want, want, want)
I want your [Am]touch, I want your feeling (I want your touch, I want your feeling)
I want your [Am]love, I want your spirit (I want your love, I want your spirit)
The more I [Am]want, the more I need it (The more I want, the more I need it)
Need [Am]it (Need it)
Ver[Am]sace, Bottega, Prada, Balenciaga
Vuit[Am]ton, Dior, Givenchy, collect your points, Beyoncé
So [Am]elegant and raunchy, this haute couture I’m flaunting
This [Am]Telfar bag imported, Birkins, them shits in storage
I’m in my [Am]bag bag bag bag bag bag bag bag bag[Am]Ah-ooh Ah-ooh Ah-ooh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *