Lời bài hát The days – Sandro Cavazza | The days Lyrics

Bài hát The days của Sandro Cavazza ra mắt vào 04/03/2022. Thông qua Bài hát với giai điệu mạnh mẽ này, Sandro Cavazza kết thúc sự nghiệp của mình với tư cách là một nghệ sĩ âm nhạc. Ngay từ tác phẩm đầu tiên cho đến tác phẩm cuối cùng của anh ấy, bài hát này dành tặng cho quãng thời gian làm nghệ sĩ của anh ấy và những người bạn mà anh ấy đã kết bạn trong suốt chặng đường. Mời các bạn cùng thưởng thức

1. MV The days

2. Lời bài hát The days

You don’t get to call me now you’re gone
That’s not how it works when you get lonely
Don’t tell me you love me when you don’t
Selling out your sorrys, now you don’t have to worry ’cause

You said you’d change but you stayed the same
You didn’t mean it but I believed it
And I stuck around though you let me down
Just like you said you’d never do

There goes the years I spent my time on you
There goes the months of powering through
There goes another week of feeling blue
There goes the days of missing you

There goes the days, the days, the days, the days
There goes the days of missing you
There goes the days, the days, the days, the days
There goes the days of missing you

Didn’t get to tell you how I felt
You threw it all away and then you put my heart through hell
All those nights I opened up you couldn’t tell
That I was being honest, did you get just what you wanted ’cause

You said you’d change but you stayed the same
You didn’t mean it but I believed it
And I stuck around though you let me down
Just like you said you’d never do

There goes the years I spent my time on you
There’s goes the months of powering through
There goes another week of feeling blue
There goes the days of missing you

There goes the days, the days, the days, the days
There goes the days of missing you
There goes the days, the days, the days, the days
There goes the days of missing you

There goes the days of missing you
All of the days of missing you

There goes the years I spent my time on you
There’s goes the months of powering through
There goes another week of feeling blue
There goes the days of missing you

3. The days – Lyrics

4. Hợp âm The days

[Verse 1]
C D Em
You don’t need to call me now you’re gone
C D Em
That’s not how it works when you get lonely
C D G Em
Don’t tell me you love me when you don’t
C
Selling out you’re sorry
D
It’s now you don’t have to worry

[Pre-Chorus]
C D
‘Cause, you say you’ll change
Em
But, you’ll stay the same
C D
You didn’t mean it
Em
But I believed it
C D Em
And I stuck around though
Em
You let me down
C D
Just like you said you never do

[Chorus]
C D Em
There goes the years I spent my time on you
C D Em
There goes the months of powering through
C D Em G
There goes another week called feeling blue
C D G
There goes the days of missing you
C D Em G
There goes the days, the days, the days, the days
C D G
There goes the days of missing you
C D Em G
There goes the days, the days, the days, the days
C D G
There goes the days of missing you

[Verse 2]
C D Em
Didn’t need to tell you how I felt
C D
You threw it all away
Em G
And then you put my heart through hell
C D Em
All those nights I opened up you couldn’t tell
C
That I was being honest
D
Did you get just what you wanted?
C D
‘Cause, you said you’d change
Em
But, you’re still the same
C D
You didn’t mean it
Em
But I believed it
C D Em
And I stuck around though
Em
You let me down
C D
Just like you said you never do

[Chorus]
C D Em
There goes the years I spent my time on you
C D Em
There goes the months of powering through
C D Em G
There goes another week called feeling blue
C D G
There goes the days of missing you
C D Em G
There goes the days, the days, the days, the days
C D G
There goes the days of missing you
C D Em G
There goes the days, the days, the days, the days
C D G
There goes the days of missing you

C D Em G C D G

C D Em G
There goes the days I missing you
C D G
All of the days of missing you
C D Em
There goes the years I spent my time on you
C D Em
There goes the months of powering through
C D Em G
There goes another week called feeling blue
C D G
There goes the days of missing you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *