Lời bài hát There’s no one at all – Sơn Tùng M-TP | There’s no one at all Lyrics

Rate this post

Bài hát There’s no one at all của Sơn Tùng M-TP ra mắt vào 04/07/2022. Khi sản phẩm chính thức ra mắt, anh chia sẻ ngắn gọn “Another version/There’s no one at all/Just enjoy it !”. Với There’s No One At All phiên bản mới, dựa trên không khí sôi động của thể loại hip hop và rock theo bản phối trước đó, anh đã tô vẽ thêm màu sắc theo thiên hướng acoustic. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

Bạn đang đọc: Lời bài hát There’s no one at all – Sơn Tùng M-TP | There’s no one at all Lyrics

1. MV There’s no one at all

2. Lời bài hát There’s no one at all

[Intro]Ah, ah
Don’t wanna make up
[Verse 1]
Don’t wanna make up, headstrong
Gonna wake up, so long
I kinda died hard and grew
Seeing that part of you
I never knew love
Somehow pretty sick of that vow
Swallow it down, that pain
Wearing that crown, unchained
[Pre-Chorus]Closing my eyes
I hear your sigh oh
Catching the light
Still hear your whine oh
Watching you lie
Losing my mind oh
Wishing you’d die
Don’t even try oh
This is goodbye
Drying that tear oh
Wing it and drive
Away from here oh
Still asking why, why, why, why, why, why?
[Chorus]There’s no one at all, ah-ah
There’s no one at all, ah-ah
There’s no one at all, ah-ah
There’s no one at all, oh-oh-oh
No one at all, oh-oh
Got no onе at all, oh-oh
Got no one at all, ah-ah
There’s no onе at all, oh-oh-oh
[Verse 2]
Ran after you, got no doubt
God waiting there, knocked me out
He let me see whatever
You hide from me since the day we loved lesser
Burned the promise we make faster
Than hurricane flooding river
You took my heart, leaving nothing
So did it feel that good, see my soul bleeding?
[Pre-Chorus]Closing my eyes
I hear your sigh oh
Catching the light
Still hear your whine oh
Watching you lie
Losing my mind oh
Wishing you’d die
Don’t even try oh
This is goodbye
Drying that tear oh
Wing it and drive
Away from here oh
Still asking why, why, why, why, why, why?
[Chorus]There’s no one at all, ah-ah
There’s no one at all, ah-ah
There’s no one at all, ah-ah
There’s no one at all, oh-oh-oh
No one at all, oh-oh
Got no one at all, oh-oh
Got no one at all, ah-ah
There’s no one at all, oh-oh-oh
No one at all (oh-oh-oh)
Got no one at all (oh-oh-oh)
Got no one at all (oh-oh-oh)
There’s no one at all, oh-oh-oh
[Outro]There’s no one at all
No one at all, ah

3. There’s no one at all – Lyrics

4. Hợp âm There’s no one at all

Verse 1:
Don’t wanna make [C]up headstrong
[D]Gonna wake up So long
I kinda died [Em]hard And grew
[D]Seeing that part Of you
I never knew [C]love Somehow
[D]Pretty sick of That vow
Swallowing [Em]down That pain
[D]Wearing the crown Unchained

Pre:
Closing my [C]eyes
I hear your sigh oh
[D]Catching the light
Still hear your whine oh
Watching you [Em]lie
Losing my mind oh
[D]Wishing you’d die
Don’t even try oh
This is [C]goodbye
Drying that tear oh
[D]Wing it and drive
Get away from here oh
Still asking [Em]why-y-y-y-y-y [D]

Chorus:
There’s no one at [Cadd9]all
[D]Ah ah ah
There’s no one at [Em]7all
[Dsus4]Ah ah [D]ah
There’s no one at [Cadd9]all
[D]Ah ah ah
There’s no one at [Em7]all
[Dsus4]Ah ah [D]ah
There’s no one at [Cadd9]all
[D]Ah ah ah
There’s no one at [Em7]all
[Dsus4]Ah ah [D]ah
There’s no one at [Cadd9]all
[D]Ah ah ah
There’s no one at [Em7]all
[Dsus4]Ah ah [D]ah

Verse 2:
[C]Ran after you, got no [D]doubt
God waiting there, knocked me out
[Em]He let me see whate [D]ver
You’ve hidden from
me since the day we loved lesser
[C]Burned the promise we’d make [D]faster
Than hurricane flooding river
[Em]You took my heart, leaving [D]nothing
So did it feel that
good, see my soul bleeding?

Pre:
Closing my [C]eyes
I hear your sigh oh
Catching the [D]light
Still hear your whine oh
Watching you [Em]lie
Losing my mind oh
[D]Wishing you’d die
Don’t even try oh
This is [C]goodbye
Drying that tear oh
[D]Wing it and drive
Get away from here oh
Still asking [Em]why-y-y-y-y-y [D]

Chorus:
There’s no one at [Cadd9]all
[D]Ah ah ah
There’s no one at [Em]7all
[Dsus4]Ah ah [D]ah
There’s no one at [Cadd9]all
[D]Ah ah ah
There’s no one at [Em7]all
[Dsus4]Ah ah [D]ah
There’s no one at [Cadd9]all
[D]Ah ah ah
There’s no one at [Em7]all
[Dsus4]Ah ah [D]ah
There’s no one at [Cadd9]all
[D]Ah ah ah
There’s no one at [Em7]all
[Dsus4]Ah ah [D]ah

Coda:
[Cadd9] [D] [Em7] [Dsus4] [D]x2 có thể kết [Em]
There’s no one at all

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *