Lời bài hát Wild – Dixie | Wild Lyrics

Bài hát Wild của Dixie ra mắt vào 28/05/2022. Bài hát mang ý nghĩa khao khát được sống một lần theo ý mình, bỏ mặc hết tất cả, đánh mất lý trí và lắng nghe cảm xúc con tim. “Wild” đúng như cái tên của nó, nghĩa là “hoang dã” và đây chính là cơ hội để được sống như cách mà bản thân Dixie muốn. Mời mọi người thưởng thức bài hát.

1. MV Wild

2. Lời bài hát Wild

I’ve been stuck in my ways for a while
I went through this phase for a while
Want no one to know me so well that
Open up, it will show me I can bare that
I don’t wanna be rebellious, I wanna care less
Don’t wanna wake up wishin’ I was scared less
Wanna be fearless, I wanna let somebody in
You can be the one that lets me down (Oh)
If I’m the only one that lets me down, ooh

Wild tonight, we’re wild tonight, yeah
I wanna lose my mind just a little
Don’t wanna live my life in the middle
Wild tonight, leave it all behind
I wanna lose my mind just a little
Don’t wanna live my life in the middle

I grew up in a place that don’t feel like home
I’m surrounded by faces I still don’t know
Got some trust issues that I’m fightin’
I’m still workin’ through, yeah, I’m tryin’
Ooh, I don’t wanna judge me, I wanna love me
Don’t wanna wake up feelin’ like I’m lucky
I wanna feel somethin’ and let somebody in
Hey

Wild tonight, we’re wild tonight, yeah
I wanna lose my mind just a little
Don’t wanna live my life in the middle
Wild tonight, leave it all behind
I wanna lose my mind just a little
Don’t wanna live my life in the middle (Ooh-ooh)

(I wanna lose my mind, I wanna lose my mind)
I wanna lose my mind just a little
Don’t wanna live my life in the middle (Ooh-ooh)
(I wanna lose my mind, I wanna lose my mind)
I wanna lose my mind just a little
Don’t wanna live my life in the middle

Nah-nah-nah-nah-nah
Nah-nah-nah-nah-nah
We’re wild, wild, wild
Lose my mind, in the middle
Nah-nah-nah-nah-nah
Nah-nah-nah-nah-nah
We’re wild, wild, wild
Lose my mind, in the middle

[Verse 1]C
I’ve been stuck in my ways for a while
Em
I went through this phase for a while
D
Want no one to know me so well that
D
Open up, it will show me I can bare that
C Em
I don’t wanna be rebellious, I wanna care less
D
Don’t wanna wake up wishin’ I was scared less
D
Wanna be fearless, I wanna let somebody in
C Em
You can’t be the one that lets me down (Oh)
D
If I’m the only one that lets me down, ooh

[Chorus]C Em
Wild tonight, we’re wild tonight, yeah
D
I wanna lose my mind just a little
D
Don’t wanna live my life in the middle
C Em
Wild tonight, lеave it all behind
D
I wanna lose my mind just a littlе
D
Don’t wanna live my life in the middle

[Verse 2]C Em
I grew up in a place that don’t feel like home
D
I’m surrounded by faces I still don’t know

Got some trust issues that I’m fightin’
D
I’m still workin’ through, yeah, I’m tryin’
C Em
Ooh, I don’t wanna judge me, I wanna love me
D
Don’t wanna wake up feelin’ like I’m lucky
D
I wanna feel somethin’ and let somebody in
Hey

[Chorus]C Em
Wild tonight, we’re wild tonight, yeah
D
I wanna lose my mind just a little
D
Don’t wanna live my life in the middle
C Em
Wild tonight, lеave it all behind
D
I wanna lose my mind just a littlе
D
Don’t wanna live my life in the middle (Ooh-ooh)

[Bridge]C Em
(I wanna lose my mind, I wanna lose my mind)
D
I wanna lose my mind just a little
D
Don’t wanna live my life in the middle (Ooh-ooh)
C Em
(I wanna lose my mind, I wanna lose my mind)
D
I wanna lose my mind just a little
D
Don’t wanna live my life in the middle

[Outro]C
Nah-nah-nah-nah-nah-nah
Em
Nah-nah-nah-nah-nah-nah
D
We’re wild, wild, wild
D
Lose my mind, in the middle
C
Nah-nah-nah-nah-nah-nah
Em
Nah-nah-nah-nah-nah-nah
D
We’re wild, wild, wild
D
Lose my mind, in the middle

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *